BEKÖSZÖNTŐ

Irodalmi Körünk rendszeres, hosszú ideje havonkénti összejöveteleket tart és rendezvényeket szervez az óbudai Kéhli Vendéglőben, a pestszentlőrinci Zila Kávéházban, és a XVI. kerületi Sashalmi Könyvtárban, illetve helyette 2019 szeptemberétől az újpesti Szabó Ervin könyvtárban  (Király u, 5.) néha a főváros más helyein, valamint időnként az ország különböző településein, továbbá jelenlegi határainkon túl is.

Ezek az összejövetelek fontosak a közösségünknek és a rendezvényeinken szereplőknek: íróknak, költőknek, festőművészeknek, képzőművészeknek és előadó művészeknek egyaránt. Úgy tűnik, hogy estjeink fontossá váltak partnereinknek, vendéglátóinknak, vendégeinknek, a közönségnek, adott esetekben az iskolás gyermek-közönségnek is.

Úgy véljük, hogy országos, sőt határainkon túli jó hírnévre tettünk szert, amelyet meg kell őriznünk és tovább kell öregbítenünk!

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1982. október 25-én alakult és már a 38. évét kezdte meg. 1986-ban a 35. évfordulónk méltó megünneplésére való felkészülés jegyében célszerűnek  gondoltuk  egy honlap létrehozását.
Az elmúlt évtizedek során annyi sikeres és emlékezetes rendezvényt: irodalmi estet, festménykiállítást, könyvbemutatót szerveztünk itthon és a külhonban, annyi művészembert mutattunk be, akik közül sajnos már többen nem élnek, hogy az eseményeket áttekintve mi is elcsodálkoztunk. Mindezeket a megörökített eseményeket szeretnénk átadni a Krúdy Kör tagjainak, kedvelőinek, a régebbi, a mostani, a jövőbeni rendezvényeink nézőinek és a honlapunk minden egyes megtekintőjének, olvasójának.

A most frissen létrehozott saját internetes felületünkön:
                           http://krudysok.blogspot.hu
 a jövőben folyamatosan   kívánjuk  megjelentetni, megörökíteni rendezvényeinket, bemutatva szövegben, képekben, videó felvételeken azok hangulatát. 

Örömmel és köszönettel nyugtázzuk, hogy Szabó László laptulajdonos és főszerkesztő a Budapest 18. Kerületi Hírek internetes hírportálon éveken keresztül, mind a mai napig tartóan és a jövőben is megjelenteti:  első sorban a Zila Kávéházban rendezett Kávéházi Estékről szóló írásos, fotós és filmeket tartalmazó tudósításokat.
Eddigi rendezvényeinkről "csupán" egy tematikus, főbb helyszínekre bontott  link gyűjteményt tartalmazó oldalakat kívánunk közreadni.  
Megemlítjük, hogy a www.hirek18.hu hírportálon a közeli múlt "Krúdys rendezvényei" csaknem teljes körűen megtalálhatók, a jövőben azonban "csak" a Kávéházi Estékről fognak tudósítani, ezért ezekről mi részletesen nem fogunk beszélni, hanem az ő tudósításaikat tartalmazó link gyűjteményt tesszük közzé. Ugyanakkor a jövőben a mi honlapunk feladata lesz, hogy a Kávéházi Estéken kívül valamennyi Krúdys rendezvényről hírt adjunk, az eseményeket megörökítsük írásban, fotó és videó formában.

Köszönettel vesszük azt is, hogy Weninger Endréné Erzsike, a Montázsmagazin tulajdonosa és szerkesztője lehetővé tette az internetes lapján www.montazsmagazin.hu megjelent Krúdy Kör tagok életút riportjainak és más, velünk kapcsolatos estek közkinccsé tételét. Az életút interjúk Király Lajos szerkesztésében, a Krúdy  Gyula Irodalmi Kör kiadásában már megjelentek könyv formában is 2014-ben "Utak, arcok, művészetek" címmel.  A riportok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasók jobban megismerjenek egy-egy  alkotó művészt és az embert: honnét indult? Miért lett művész és ki segítette ebben? Feltárulnak a művészember küzdelmei, sikerei és további céljai is.

Rendezvényeinkről - a Kávéházi Esték kivételével - a megbiízott tagjainkon kívül minden Krúdy Kör tag írhat tudósítást, készíthet fotót, videót. A szöveges tudósításhoz (Wordben) legalább néhány db jó minőségű JPG formátumú képet a hozzájuk tartozó képaláírással és/vagy megszerkesztett videót  kell egyidejűleg megküldeni e-mailben a honlap szerkesztőinek:
          Király Lajosnak kiralylajos47@outlook.hu   és
          Szabó Lászlónak hirek18@gmail.com  címekre.
A cikkek, fotók és videók  szerkesztők által történő áttekintését követően (stilizálás, pontosítás, rövidítés, kiegészítés)  a szerzők nevének a  feltüntetésével fognak megjelenni.
Az eseti tudósítók az anyaguk beküldésével egyidejűleg kinyilvánítják, hogy a megjelentetéshez térítésmentesen (azaz nem tartanak igényt szerzői honoráriumra) hozzájárulnak.

Több  "rovatot", azaz  oldalt kívánunk nyitni, amelyekben a tagok könyveiről tudósítást, recenziókat közölnénk.  Ebben a Krúdy Kör tagjainak - a szerző nevének feltüntetésével - a megjelenő új könyveiket szeretnénk propagálni. A szerző és könyvcím megküldésének módja ugyanaz, mint a tudósítás megküldése. A beküldésnek tartalmaznia kell egy rövid (max. 1000 karakter) könyvismertetőt és 1 db fotót: a könyvborítót JPG formátumban. A recenzió hosszabb is lehet.
A Kör életének megismerése és megörökítése érdekében közöljük a Kör Alapszabályát, a tagok és a tisztségviselők listáját, az eddigi kiadványainkat, az általunk alapított kitüntetésekben részesülőket. Fotóarchívumot is készítünk, ahol a megalakulás óta eltelt három évtized fotóin kívül ("Három évtized" antológiánk fotóanyaga) évenkénti bontásban teszünk közzé egy válogatást az adott év eseményeinek képeiből  is.
Közöljük továbbá a Körnek a  Közgyűlése által elfogadott aktuális éves programját, illetve esetenként a soron következő rendezvények meghívóit is "Rendezvények meghívói" címmel, fenntartva a különféle helyzetekből adódó változtatások jogát is.

Jelezzük azt is, hogy 2016 augusztusától az új rendezvényeink anyagai már nem szerepelnek a hirek18.hu honlapján, csak a miénken,  kivéve a "Kávéházi esték"-et, és nem helyszíni bontásban tesszük fel azokat, hanem időrendi sorrendben "Eseményeink 2016 augusztusától" címszó alatt.(2018-tól minden videónk és fotó galériánk a "Rendezvényeink videói 2018 január-februártól" címszó alatt találhatók!)
A 2016 augusztusa  előtti rendezvényekről szóló anyagok (Zila Kávéházi rendezvények, Kéhli vendéglőben tartott rendezvények, Rendezvények a Sashalmi könyvtárban, Más fővárosi rendezvények, Vidéki rendezvények, Határainkon túli rendezvények)
 fő célja az anyagok megőrzése, megörökítése,  "archiválása" volt. Ezeket régebben csak dátumokkal jelöltük. 2020. május 17-től ezen anyagok programja is olvasható lesz, amely segít a  célirányos keresésben a dátummal, a jelzett linkkel vagy mindkettővel.

Megjegyezzük, hogy mindezek a feladatok, az internetes "portálunk", a blogunk gondozása nagy terheket jelentenek a szerkesztők számára, éppen ezért levelezési rovat (comment) megnyitására nem tudunk vállalkozni.  
A tapasztalatok, valamint a szerkesztők leterheltségének időnkénti áttekintésével törekszünk az eseményeket rögzítő videó felvételek egyszerűbb rögzítési módszereinek  a bevezetésére is.
Felvételeinket az abban szereplők egyetértésével és örömére tesszük közzé!

Bízunk abban, hogy internetes felületünkkel tovább erősítjük és népszerűsítjük a Krúdy Gyula Irodalmi Kör jó hírnevét itthon és határainkon túl egyaránt.


Budapest, 2016 szeptember  hó
                Kiegészítés: 2018 május  hó
                Újabb kiegészítés: 2020 február hó
                Újabb kiegészítő szöveg : 2020. május 17.

                                                                                                               Király Lajos 
                                                                                 a  Krúdy Gyula Irodalmi Kör
                                                                                                                     elnöke                

Összes oldalmegjelenítés